Prestatieverklaring (DOP)

Op 1 juli 2013, is de bouwproducten-verordening (CPR 305 / 2011) in werking getreden en vervangen daarmee de bouwproduct-richtlijnen van destijds.

De belangrijkste verandering was dat alle producten met een "geharmoniseerde Europese Norm" (hEN) of een "Europese technische beoordeling" (ETA), voorzien moesten worden van een prestatieverklaring ("Declaration of Performance DoP) en aan de klant openbaar gemaakt.

Zie in het download-veld de desbetreffende producten die hieraan moeten voldoen met een actueel geldige prestatieverklaring.

Om te zorgen voor traceerbaarheid, is naast het kenmerk (Productnaam) ook het nummer van de prestatieverklaring en een deel van de CE-etikettering op de verpakking, alsmede in de technische fiche van elk product te vinden.

Download alle actuele prestatieverklaringen

Download prestatieverklaringen

Zoek in het archief

Archief van prestatieverklaringen